فارسیEnglish

در خصوص رفتار با جوانان و نوجوانان خود بیشتر بدانید

1- شناخت شخصیت نوجوان

ما والدین با شناخت ویژگی های دوره نوجوانی بسیاری از رفتارهای ناخوشایند آنان را غیرطبیعی
 می پنداریم که موجب بروز عکس العمل در ما می شود و به تیرگی روابط با نوجوان می انجامد.

2- استفاده از روش تغافل(نادیده گرفتن)

   از موثرترین روش های تربیتی در این دوره« روش تغافل» است . یعنی مسائل و مشکلات نوجوان را بزرگ نشان ندهیم که در او ایجاد وحشت نماید و یا او را به لحاظ رفتارهایش دائم بازخواست ننماییم بلکه نوجوان بایستی همواره در حالت خوف و رجاء باشد.

3- ایفای نقش راهنمایی به جای دستوری

   در برخورد با مسائل نوجوان بهتر است از خودش کمک بگیریم یعنی این واقعیت را بداند که نخستین مسئول حلّ مشکل او ، خودش است و برای حل آن باید اقدام نماید و ما والدین فقط وظیفه ی راهنمایی او را داریم که از عواقب تصمیم خودش مطلع شود.


ادامه مطلب...

پیام های مشاوره ای 2

پیام های مشاوره ای

پیام های مشاوره ای

-      

سلامتی، فقط درباره چیزهایی که میخوریم نیست، بلکه درباره چیزهایی که فکر میکنیم و میگوییم هم هست.

-       آن‌که می‌خواهد روزی پریدن را بیاموزد، نخست باید ایستادن، راه رفتن، دویدن و بالارفتن را یاد بگیرد. پرواز را با پرواز آغاز نمی‌کنند!

#فردریش_نیچه

-       در زندگی مثل یک تمبر باش   به یک هدف بچسب و اون رو به مقصد برسون

-       برای پرواز به آسمانها، منتظر نمان که عقابی نیرومند بیاید و از زمینت برگیرد و در آسمانهایت پرواز دهد...

بکوش تا پر پرواز به بازوانت جوانه زند و بروید و بکوش تا اینهمه گوشت و پیه و استخوان سنگین را که چنین به زمین وفادارت کرده است، سبک کنی و از خویش بزدایی، آنگاه به جای خزیدن، خواهی پرید.

-       در پرنده شدن خویش بکوش و این یعنی بیرون آمدن از زندانهای اسارت ...

-       ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ ﺍ اگر ﺑﮕﺬﺍﺭﯼ ﮐﻪ ﺑﮕﺬﺭﺩ؛

" ﺍﯾﻦ ﻣﺎ "

ﻣﯿ ﺸﻮ " ﺁﻥ ﻣﺎ ...."

ﻣﯿﺸﻮ ﺑﺴﺎ ﭼﺎ ﯾﺦ ﮐﺮﺩﻩ ﺭﻭﯼ ﻣﯿﺰ

ﺩﻡ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﯼ ﯾﺎﺩﺕ ﻓﺘﻪ ،

و ﺣﺎﻻ ﺑﺎ ﯿﭻ ﻗﻨﺪ ﺷﮑﻼﺗﯽ

ﺑﻪ ﻣﺬﺍ ﯿﭻ ﻃﺒﻌﯽ ﺧﻮ ﻧﻤﯽ ﯾﺪ.

ﺧﻮﺭﺩﻩ ﻧﻤﯿﺸﻮ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮ ،

" ﻓﺮﺻﺖ "

ﺍ ﮐﻪ ﺑﮕﺬﺍﺭﯼ ﺑﮕﺬﺭﺩ

ﻣﯿ ﺸﻮ ﻣﺜﻞ ﺁﺏِ ﺗﻨﮓِ ﻣﺎ

ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺘﺶ ﻋﻮ ﻧﺸﻮ،

ﻧﻮﻗﺖ ﯾﮕﺮ ﺁﻥ ﻣﺎﻢ ، ﻣﺎﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮ ...

ﻗﺪ " ﻟﺤﻈﺎ " ﺍ ﺑﺪﺍﻧﻢ.

ﻧﺪﮔﻲ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻫﻴﭻﻛﺲ نمی ماﻧﺪ.

هنوز هم میتوان شروع کرد, هیچ وقت دیر نیست.

هنوز هم میتوان به قله های افتخار و سربلندی رسید

هنوز هم میتوان زندگی را از نو ساخت, تحولی دوباره

هنوز هم میتوان با تمام وجود فریاد زد: «من بهترینم»

هنوز هم میتوان هر لحظه از زندگی را تبدیل به خاطره ای خوش کرد.

هنوز هم میتوان به سوی خدا بازگشت , برای او هرگز دیر نیست.

هنوز هم میتوان از چیزهایی که داریم لذت ببریم

هنوز هم میتوان اراده ی خواستن کرد, چون دنیا آماده ی درخواست های ماست.

هنوز هم میتوان دیگران را در خوبی ها سهیم کرد.

هنوز هم میتوان به قله های موفقیت را فتح کرد.

 

 

انسان‌های موفق «می‌دانند» که همه چیز را «نمی‌دانند»:

 

 آنها هر روز در حال آموزش و یادگیری هستند؛ و برای همین است که ده‌ها سر و گردن از دیگران پیش می‌افتند.

 

شما برای یادگیری و آموختنِ هر روزۀ خود چه برنامه‌ای دارد؟

 

 

 

خوشبخت آنانی هستند که رویا می‌پرورند؛ و آماده‌اند تا هزینۀ به واقیعت درآوردن آن رویاها را بپردازند.

 

از خود بپرسید:

من چه رویاهایی دارم؟

برای تحقق آنها تاکنون چه اقدام‌هایی انجام داده‌ام؟

 

این جمعه زمان مناسبی است تا از روز تعطیل خود استفاده کنید و موتور رویاپردازی‌تان را گرم کنید...

 

کمی قدم بزنید؛ کتاب بخوانید؛ موسیقی گوش بدهید؛ پاییز را تماشا کنید؛ کاغذ و قلمی بردارید و فکرهایتان را بنویسید...

 

از روتینِ هرروزه بیرون بیایید و بگذارید فکرتان کمی هوا بخورد...


ادامه مطلب...

پیام مشاوره 1

پیام مشاوره

قوانین خوشبختی

http://www.bultannews.com/files/fa/news/1391/12/1/142378_429.jpg