فارسیEnglish

اطلاعات تماس

آدرس مدرسه :

خانه اصفهان خ رزمندگان جنب پل هوایی

تلفن :

33314100-33314658

فکس :

33342122

 آدرس وب سایت :

alzahrasch5.ir

آدرس مدرسه روی نقشه: