فارسیEnglish

برنامه کلی امتحانات خرداد 95-94

برنامه کلی امتحانات خرداد 95-94

برنامه امتحانی خردادماه 93-94

                                                                             

دانش آموزان گرامی جهت دریافت و مشاهده برنامه امتحانی خرداد ماه 93-94 روی فایل زیر کلیک فرمایید.

 برنامه امتحانی

برنامه های مورد نیاز

   برای استفاده از سایت و سامانه می توانید برنامه های زیر را دانلود نمایید:

 

  
                     
 
   
 
                    
FireFox Adobe Reader Flash Palyer