فارسیEnglish

مقام های ورزشی مدرسه

 

مقام های ورزشی کسب شده توسط دبیرستان همکلاسی

  • رتبه دوم ناحیه در رشته بدمینتون